Tilbakekjøp av gamle busser til Melhus koster millioner

foto