– Dette vil vi fortsette med så lenge vi får kjøre bil