Må permittere etter at E6-utbyggingen ble stanset

Store deler av anleggsarbeid på nye E6 har stått stille siden sommeren. Foto: Jan Inge Flå / Opp