FHI-tall viser at det ble registrert et nytt smittetilfelle i Midtre Gauldal onsdag 20. oktober. Tallene viser da at det totalt er registrert 129 smittetilfeller i kommunen.

Kommuneoverlege Bjørn Lyngen opplyser at det er nok en voksen person som er smittet, samt at personen er isolert.

- Det er ikke noen kjent smittemessig relasjon til tilfellet forleden dag, men det kan ha en sammenheng med noen som var bekreftet smittet forrige uke, forteller Lyngen.