Har aldri målt lavere vannstand i Gaula

foto
Månedsskiftet juli/august gir ofte liten vannføring i Gaula. Dette bildet er tatt på Støren den 6. august 2019. Da var det 8,3 kubikkmeter vannføring i Gaulfossen. I år ble det satt rekord på 5,7 kubikkmeter.