- Jeg skal gå Losen, forteller Kristine Friberg (11)

- Og jeg skal gå byggefeltet, sier Emma Lervik (11)

På Rosmælen skole er det sjetteklassingene som pleier å gå med bøssene til inntekt for tv-aksjonen. I år går pengene til Care.

- Og vi vil hjelpe, sier Emma og Kristine og Ove Hovin (11).

De er litt spente på hva folk kommer til å si når de åpner døra.

- Mange sier sikkert "nei, jeg har ingen penger, har bare kort, jeg", frykter Ove.

Hallgeir Solberg tror imidlertid på et godt resultat.

- Melhus kommune har 200 bøsser, og godt og vel 150 av dem er ute i felten i ettermiddag, anslår Solberg.

På Rosmælen skole, hvor lederen i innsamlingskommiteen er stasjonert, ser det ut til å bli akkurat nok bøssebærere til å dekke alle ruter.

- I Melhus er innsamlingen organisert gjennom FAU-ene, ofte sånn at et klassetrinn får ansvar for innsamlingen. På den måten blir jobben litt fordelt fra år til år, forklarer han.

I fjor kom det, ifølge kommunens nettsider, inn like over 300.000 kroner i bøsser i Melhus kommune.

Alle bøssebærere skal være utstyrt med et serienummer på bøssen, som går igjen på en pin som de bærer på jakkeslaget.

- Og bøssa skal være forseglet, sier Solberg, som har fått med seg rapporter om falske bøssebærere på nyhetene.

- Men det har vi ikke hatt eksempler på fra Melhus, såvidt jeg vet. Våre folk er som regel godt kjent i området, og vi fører nitidig kontroll med bøssebærerne. Den tida jeg har vært med på dette har vi ikke opplevd noe trøbbel.

Sjansen er med andre ord stor for at pengene kommer dit de skal.

- Ja, og jeg har hørt mange positive kommentarer om aksjonens formål. At pengene går til kvinner, som får hjelp til å klare seg selv. Og at de går ganske direkte til folkene som trenger det, ikke til store organisasjoner eller nasjoner, sier Solberg.