Da ungene i Tambartun barnehage skulle inn til lunsj tirsdag manglet to gutter. En treåring og en fireåring hadde forlatt barnehagen under opprydding like før lunsj, i følge virksomhetsleder Siri Tanem. Barnehagen har ikke ordinært gjerde rundt uteområdet, bortsatt fra et midlertidig anleggsgjerde mot en byggeplass. For øvrig er det skogen som danner grense for uteområdet.

LeteaksjonLeting ble igangsatt umiddelbart, og Siri Tanem var sjøl med på aksjonen. Etter kort tid ble guttene funnet i hagen heime hos fireåringen i Olastubakken, noen hundre meter unna.Tanem regner det som sannsynlig at de hadde forlatt barnehagen via skogsområdet. I følge rutinene skal barnas foreldre varsles dersom ungene har vært borte i mer enn en halvtime. - Heldigvis ble de funnet ganske raskt, i underkant av en halvtime. Da de to var kommet til rette ringte vi foreldrene og fortalte om hendelsen. Begge familiene valgte å la guttene bli i barnehagen resten av dagen, forteller Siri Tanem, som beklager hendelsen på det sterkeste.

Uoppmerksomhet - Hva var årsaken til at guttene kunne forlate barnehagen uten at noen så det? - De forsvant i et ubevoktet øyeblikk, og det skyldes jo en menneskelig svikt, sier Tanem. - Hva gjør barnehagen for å holde alle ungene samlet når det ikke finnes gjerde? - Det stiller økte krav til de ansatte om å passe på. Dessuten prøver vi å skape en forståelse hos barna hvor de kan bevege seg. Når nye barn begynner om høsten har de ikke lært seg det ennå, sier hun. - Er det ikke et altfor stort ansvar for et barn å vite om slike grenser? - Det er sjølsagt ikke barnets ansvar å holde seg innenfor området. Ansvaret har de ansatte i barnehagen, og det må foreldrene kunne være trygge på, sier Siri Tanem, og legger til at dette er første gang de har hatt rømming fra Tambartun barnehage.

EngsteligMor til tre-åringen sier at hendelsen skapte engstelse og utrygghet. Hun klandrer likevel ikke de ansatte på barnehagen, som etter hennes mening opptrådte på en god og fornuftig måte. - Men jeg er svært kritisk til Melhus kommune som ser seg tjent med så dårlig sikring av barnehagen. Dette er ikke godt nok, og det burde noen ha skjønt for lenge siden. Vi betaler for en trygghet som vi ikke får, sier hun. Siri Tanem sier at kommunen har vurdert gjerde rundt barnehagen, men at de grensene som har vært har fungert tilfredsstillende til nå. - Flere barnehager i Melhus har uteområder uten gjerde. Det gjelder særlig friluftsbarnehagene. Et gjerde ved Tambartun barnehage vil stenge skogen ute, og det er jo et tap. Barnehagen tenker også å utvide ved å kjøpe et nabohus, så spørsmålet om inngjerding har vært litt på vent, sier hun.

Ikke flere ganger - Hva blir gjort nå? - Bygge- og eiendomssjefen kommer tilbake fra ferie over helga, og vi skal diskutere saken. Jeg regner med at konklusjonen blir at vi setter opp gjerde nå, sier virksomhetslederen. - Blir det iverksatt noen ekstra tiltak fram til da? - Nei, ikke annet enn at de ansatte holder ekstra oversikt. Slike opplevelser ønsker vi ikke å ha igjen, og personalet er sjølsagt lei seg de også, sier Tanem. Mor til treåringen forventer at et gjerde kommer meget raskt. - Er du utrygg for gutten inntil gjerdet kommer? - Ja, akkurat nå føles det slik. Vi ønsker å ha full tillit til barnehagen, og det får vi når gjerdet kommer. Hvem vet hva som kan skje seinere når to oppfinnsomme hoder slår seg sammen, sier hun.

FRILUFTSLIV: Tambartun barnehage har skogen som nærmeste nabo, og den brukes mye til lek og uteaktiviteter.
SPERRE: Et plastbånd markerer en del av grensa rundt Tambartun barnehage, og var der før rømminga på tirsdag. Ellers er det skogen og et midlertidig anleggsgjerde som danner grensa. Virksomhetsleder Siri Tanem sier det er fullt lovlig å ha en barnehage uten gjerder.