I tillegg kom en stor delegasjon fra Senterpartiet sentralt, krigsseilerne var representert og det kom også lokale Senterparti-medlemmer. Ordfører Jon P. Husby fra Skaun og ordfører Rita Ottervik fra Trondheim var også blant de mange som kom til kirka.

Etter begravelsesseremonien i Melhus kirke gikk dronning Sonja bort til Per Bortens båre og kondolerte familien.

Se flere bilder