En tilsynelatende beruset mann slo til en kvinnelig og en mannlig ansatt da han besøkte Rossvollheimen i Børsa i påsken.

Mannen som er i 60-årene bor i Skaun kommune, og skal også ved flere tidligere anledninger ha vært til sjenanse på Rossvollheimen. Under påskudd av at han skal besøke noen, har han tatt kontakt med beboere han ikke kjenner. Mannen skal ha vært høyrøsta, og beboerne på sykehjemmet har reagert med engstelse og skepsis.

Kan få følger senere

Skjærtorsdag i 16.30-tida kom mannen igjen innom sykehjemmet. Han ble av personalet oppfatta som beruset, og fikk beskjed om å dra fra stedet.

– Mannen slo til to personer før han dro fra stedet av seg selv, forteller politibetjent Thomas Staff ved Skaun lensmannskontor.

De to som ble slått, en mann og en kvinne, er ansatte ved Rossvollheimen. Hendelsen ble anmeldt til politiet i går, mandag, og lensmannskontoret i Skaun vil etterforske saken videre.

Vil gjennomføre tiltak

Styrer ved Rossvollheimen, Trude Wikdahl, sier at beboerne kan føle seg trygge ved sykehjemmet.

– Vi vil gjennomføre noen tiltak nå, blant annet for å kontrollere bedre hvem som er her. Vi skal også få i stand rutiner for hvordan en skal varsle når slike situasjoner oppstår, sier Wikdahl.

Hun sier at det ikke er hyggelig når denne type hendelser oppstår.

– Men det skjer sjelden, og saken ble håndtert på en ryddig måte, sier Trude Wikdahl.

Lensmannskontoret kjenner i likhet til Rossvollheimen, til mannen, og har blant annet gitt han muntlig pålegg tidligere om å fjerne seg fra sykehjemmet.

– Ser en bort fra disse tilfellene, er det ikke en kjent problematikk for oss at uvedkommende tar seg inn på sykehjem. Det er ytterst sjelden, og i utgangspunket skal folk kunne føle seg trygge på Rossvollheimen, sier politibetjent Thomas Staff.

– IKKE HYGGELIG: Styrer ved Rossvollheimen, Trude Wikdahl, sier at de vil gjennomføre tiltak på sykehjemmet slik at pasientene kan fortsette å føle seg trygge. Arkivfoto: Gunn Heidi Nakrem.