I Melhus og Midtre Gauldal kom det inn mindre penger i bøssene enn det gjorde ved fjorårets tv-aksjon. Kommunene er blant de dårligste giverne i fylket.

Da bøssene fra Melhus ble talt opp, endte summen på om lag 260.000 kroner. Det er 40.000 kroner lavere enn i fjor. I Midtre Gauldal var årets tall 99.400.

- Vi har pleid å ligge på omtrent 110.000 før om årene, sier ordfører Erling Lenvik.

Høstferie

På den kommunevise oversikten for Sør-Trøndelag, hadde Midtre Gauldal den tvilsomme ære av å ligge nederst midt på dagen mandag. Mens det for kommunene Osen, Roan og Hitra var registrert et snittbeløp på mer enn 70 kroner per innbygger, sto Midtre Gauldal bokført med 32,58 kroner per innbygger.

- Årsaken til at det kom inn mindre penger enn i fjor, kan være at veldig mange var bortreist. Tilbakemeldingene fra bøssebærerne gikk på at mange hus sto tomme. TV-aksjon og høstferie er en uheldig kombinasjon, sier Lenvik.

Han har ingen annen forklaring på hvorfor kommunen kommer så dårlig ut i sammendraget.

Skjerpings

Heller ikke Melhus har mye å skryte av, sammenliknet med resten av fylket. Av tidligere nevnte oversikt gikk det fram at innbyggerne hadde gitt 34,28 kroner i snitt.

- Hvis ikke givergleden er større, får vi ta det til etterretning. Vi kunne godt ønsket oss et høyere tall, men det viktigste er at folk får anledning til å gi det de ønsker å gi, sier leder for innsamlingskomiteen, Hallgeir Solberg.

Men i Skaun er givergleden stor. Bøssebærerne i Skaun fikk inn 141.067 kroner. Høstferie til tross er tallet noen tusenlapper høyere enn i fjor.

- Jeg er veldig, veldig godt fornøyd og faktisk litt overrasket, sier frivillighetssentralens daglige leder Siri Grøttjord, som er koordinator for årets tv-aksjon i kommunen.

LITT ETTER: - Vi ligger litt etter her i Gauldalen, vi må innrømme det, sier Hallgeir Solberg som leder innsamlingskomiteen i Melhus.