- Flere som i utgangspunktet har gitt opp strikkinga, har begynt igjen

foto