Ferietid er synonymt stor mye trafikk på norske veier. Selv om mange nordmenn reiser utenlands i sommerferien, velger storparten å tilbringe tiden i landet. Og da gjerne på bilferie. Den siste tiden har det vært flere stygge ulykker med dødelig utfall på veiene. Politioverbetjent Grethe Fossum ved Melhus lensmannskontor ber ferierende og andre bilister om å respektere fartsgrenser og vise varsomhet i trafikken.

- Det har vært mange ulykker i det siste, mange av dem stygge. Ta det derfor ekstra med ro. Ta pauser, ikke stress og kjør forsiktig, er oppfordringen hennes.

Men noen respekterer ikke at alle skal føle seg trygge i trafikken. Nesten daglig får politiet meldinger om farlig adferd fra enkelte bak rattet.

- Folk ringer om vinglete kjøring og stygge forbikjøringen. E6 går forbi Melhus, så det er mye trafikk her også. Det er ikke alltid vi har anledning til å rykke, men fortsatt å melde ifra, sier Fossum.

- Risikoen ved kjøre fort øker mye mer enn tiden du sparer, minner hun om.