Med skuffelse, tristhet og sinne konstaterer skiavdelinga i Buvik Il at vandaler har vært på ferde i den nye lysløypa. Det skjer etter at det siste året er gjennomført renovering og nybygging av anlegget på Buvikåsen.

- Dugnadsarbeid har pågått i et år med godt oppmøte både på kveldstid og helgedager. Det har blitt jobbet på spreng for å få alt ferdig til vinteren, forteller anleggsleder Roar Sæther.

- Forrige helg ble det siste arbeidet med å klargjøre traseen for vinteren ferdig. Seks meters bred trase ferdig planert. Dugnadsfolket var både stolte og fornøyde denne dagen.

Men etterpå har vandaler ødelagt løypa.

- Sannsynligvis har to store firehjulsgående kjøretøy benyttet traseen som crossbane, og etterlatt sine spor som vannfylte grøfter.

Rent praktisk medfører dette en ny dugnad og en del kostnader.

Rent juridisk har det foregått flere lovbrudd, både skadeverk og brudd på lov om motorferdsel.

- Ryktene går allerede om hvem vandalene kan være, Skaun kommune er ikke så stor, og slike kjøretøy relativt få.

En får håpe for gjerningspersonenes egen del, at handlingen var gjort i et øyeblikk av akutt ubetenksomhet, noe annet alternativ vil være mye verre, sier Sæther.

Det ser ut som to store firehjulsgående kjøretøy benyttet traseen som crossbane, og etterlatt sine spor som vannfylte grøfter