Inntil nå har Klæbu kommune godtgjort sine politikere etter antall timer brukt på møter. Det har vært mye arbeid med å administrere systemet, hvor både kjøregodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste har vært med i regnestykket. Nå får politikerne ei fast godtgjøring pr år. Systemet skal bli mye rimeligere for kommunen.

Låge satser

Ordfører lik rådmann