Flytting er likevel betinget av at eiendommen i Potten blir solgt, opplyser redaktør Øystein Syrstad.

Mandag skrev Trønderbladet kontrakt med MelhusBanken om leie av vel 400 kvadratmeter i bankens andre etasje i Kroakvartalet i Melhus sentrum. Ifølge redaktør Øystein Syrstad, er kontrakten basert på flytting i løpet av en tre måneders periode og forutsetter salg av dagens lokaler i Pottenvegen 11 til en nærmere angitt pris. Opsjonsavtalen på tre måneder er ikke til hinder for at avisa ved hurtig salg av eiendommen i Potten, kan flytte tidligere.

Eiendomsmegler er engasjert, og sjøl om eiendommen i dag nyttes til næringsvirksomhet, skal en ikke se bort fra at den i framtida vil egne seg like godt til boligformål, slik den også fungerte før trykkeri og avisproduksjon ble etablert i huset.

Effektiviserer

- For oss, sier Syrstad, er målet å få rendyrke vår primæroppgave, det å utgi avis, på papir og nett, ikke å være eiendomsbesitter. Ved å leie de nødvendige lokaler i bankbygget, oppnår vi dette. Men som sagt, først må vi selge i Pottenvegen 11. Det er med andre ord tre spennende måneder Trønderbladets ansatte og ledelse nå står foran.

Langsiktig

GLADE: Redaktør Øystein Syrstad som leietaker og banksjef Knut Olav Lian (til høyre) som husvert, ser begge fram til et leieforhold til gjensidig fordel.