- Alle er på Facebook. Vil ville også være der, uttaler lederfor informasjonsavdelingen i kommunen, Tore Wolden.

Facebooksiden til Midtre Gauldal vil være et supplement til denordinære hjemmesiden, og Wolden håper dette kan bidra til økt dialog medkommunens innbyggere. Han tror også at kommunen kan oppfattes som mertilgjengelig på denne måten.

- Her vil vi publisere for eksempel aktuelle nyheter,driftsmeldinger, søknadsfrister, tips og råd, uttaler han.

I gjengjeld håper han på innspill, debatt og kritikk i retur,men legger til at de forventer et høyt saklig nivå i innleggene fra brukerne.

- Debatten må være saksrelatert. Diskriminerende og nedlatendeutsagn vil selvsagt slettes, sier Wolden.

Tirsdag morgen hadde Midtre Gauldal 113 likere på sin side, hvorhovedtyngden av brukere er i alderen 35 til 44 år gammel. Informasjonssjefenhåper flere, både unge og voksne, vil finne siden og delta i dialogen.

SKAPER DIALOG: Leder for informasjonsavdelingen i kommunen, Tore Wolden, tror Facebook kan være med å skape bedre dialog mellom kommunens administrasjon og ledelse, og innbyggerne. Foto: Marthe Eid