Midtre Gauldal kommune hadde bispevisitas i fjor høst, og da fikk barneskolene ansvar for hver sin gudstjeneste i kirkene. Tema skulle etter biskopens ønske være mobbing, og i Støren kirke hadde blant annet sjetteklassene et skuespill, og de sang to sanger.

Dette syntes biskopen var så bra, at noen uker senere, ringte de fra hans kontor, og lurte på om elevene ville komme og fremføre numrene nok en gang, denne gang under Stiftsdagene i Trondheim.

De ville elevene gjerne, og selv om de hadde scenenerver i forkant, gjorde de det svært bra, både som kor og skuespillere. De endte til og med, med å få stående applaus av publikum.