I Melhus kommunestyre der planen for Gaudalen på Hovin skulle behandles, etterlyste Gunnar Krogstad (Ap) en grundigere støyrapport for Hovin skytebane. Krogstad mener den framlagte rapporten ikke skildrer forholdene på skytebanen på korrekt måte, og han mener at det vil bli mer skyting enn de skisserte to gangene i uka og ved stevner.

Forsvaret

- Skytebanen er bygd med støtte fra Forsvaret, og da kan Forsvaret og politiet trene der. Det er viktig å få korrekte data på støyforholdene, sa Krogstad.

På vegne av Ap, SV og KrF fremmet Krogstad forslag om at det skulle legges fram en grundigere støyrapport. Kommunestyret vedtok enstemmig å sende saken tilbake til formannskapet.

Tenkte først småbruk

Grunneieren søkte opprinnelig om å få legge ut 44 dekar til et boligområde med fem romslige tomter. Tanken var å legge til rette for småbruk eller eneboliger med store tomter. Fylkesmannen mente at dette ville gi for liten utnyttelse av arealet, og krevde flere boenheter. Hvis ikke ville Fylkesmannen fremme innsigelse. To boenheter pr. dekar ville være minimum, mente Fylkesmannen.

Nå hadde grunneieren kommet tilbake med et nytt forslag, og i den nye planen er det lagt til rette for 10 eneboligtomter og et område med konsentrert bebyggelse med minst 20 boenheter.

Boligområdet vil bli liggende i nærheten av anlegget til Hovin skytterlag, og Krogstad etterlyste en rapport som tar for seg støyen fra de våpnene som det er anledning til å bruke på skytebanen.