Fylkespolitiker vil legge ned Melhus, Midtre Gauldal og Skaun kommuner: – Tiden er moden