Jordbruksoppgjøret: Staten har kommet med tilbud til bøndene