Lokalt hotell har fått pris: - Jeg føler at vi får gjort en del for samfunnet og gitt noe tilbake

foto