Mange naboklager på økt motoraktivitet - mener viktig innspill ble utelatt