Bondens marked er blitt en suksess i Melhus, og nå ønsker Melhus bondelag at enda flere lokale produsenter skal levere varer dit.

Temamøte

Leder i Melhus bondelag, Jorid Jagtøyen, forteller at det blir temamøte 15. juni om lokalmat og Bondens marked.

Temamøtet arrangeres av Smak og opplev Melhus som er et samarbeid mellom aktører innen produksjon av lokale matspesialiteter og lokale opplevelser. Over 20 aktører er med i Smak og opplev Melhus, og formålet med samarbeidet er å få til felles markedsføring samt utveksling av ideer, kompetanse og kapasitet.

Under Trøndersk matfestival skal ni produsenter fra Melhus delta.

Mer smått

Melhus er stor på matproduksjon, og leverer blant annet korn, kjøtt og grønnsaker. Kommunen er den største landbrukskommunen i Sør-Trøndelag. Nå ønsker Smak og opplev Melhus flere småskalaprodusenter. Under temamøtet vil en produsent fortelle om veien mot lokalmatproduksjon og erfaringer med Bondens marked.