Bare fire av tibilister stopper og hviler når de blir trøtte eller slitne, viser en tidligereundersøkelse Norstat har gjennomført for Storebrand.

I stedet tyr trøtte bilister ofte til høy musikk, åpne vinduer og kaffe er noen av løsningenenorske bilister tyr til for å holde seg våkne bak rattet.

– Det eneste riktige å gjøre dersom du føler deg trøtt ogsliten bak rattet, er å stoppe opp og hvile. Ifølge vegtrafikkloven er detfaktisk forbudt å kjøre dersom du er trøtt.

Under vinterferieutfarten skal mange norske familier skal sitte lenge i bil. Oppfordringen erderfor å sette av tid til hvile og å bytte på kjøringen, sier Hanne Gudding,informasjonssjef i Storebrand.

Dette gjør norsk biførerer nårøyelokkene begynner å bli tunge, ifølge undersøkelsen:

24 prosent avrespondentene oppgir at de åpner vinduet, 22 prosent kjøper en koffeinholdigdrikk på bensinstasjonen, mens 16 prosent skrur opp musikken i bilen. 14prosent mener de aldri blir trøtte mens de kjører bil.

Fatalt å duppe av

16 prosent av dødsulykkene at bilistensovnet bak rattet, ifølge en dybdeanalyse Statens vegvesenhar gjort av158 dødsulykker pånorske veier i I 2011.

I undersøkelsen fra Storebrand framkom det også at minsthver femte bilist har opplevd ulykker eller nestenulykker som følge av trøtthetbak rattet. Både gjesping, glipping med øynene, småfrysing eller problemer medå konsentrere seg om bilkjøringen er tegn på at man bør hvile.

Eldre flinkest

De eldre bilistene er flinkest til å ta pauser når de blirsøvnige. Mens 52 prosent av bilistene over 50 år stoppet bilen når de bletrøtte, viste undersøkelsen at dette gjaldt for kun 33 prosent av bilisteneunder 30 år.

– En del unge bilister overvurderer dessverre sinekjøreegenskaper, så dette resultatet er ikke så overraskende. Vårt råd til allebilister, unge som eldre, er å sørge for å få nok søvn i forkant av langeturer, drikke vann jevnlig og heller spise hyppige småmåltider framfor ettstort, avslutter Gudding i Storebrand.

Gode råd til trøtte bilister:

- Stopp bilen og ta en ”powernap” når du blir trøtt

- Ta en benstrekk etter 2-3 timer

- Ha mat og drikke i bilen dersom du skal kjøre langt

- Er dere flere i bilen, så bytt på å kjøre

- Vær ekstra oppmerksom dersom du har sovet dårlig nattenfør

- De fleste er trøttest sent på kvelden og  på ettermiddagen

Kilde: Trygg Trafikk/Storebrand