Forskere ved universitetet i Göteborg tror det er en klar sammenheng mellom når barn begynner å spise fisk, og om de utvikler allergisk eksem.

Undersøkelsen viser at barn som begynte å spise fisk før de fylte ni måneder, hadde mer enn 20 prosents mindre risiko for å utvikle denne typen eksem.

Det var ingen forskjell på om barna hadde spist fet eller mager fisk.

– Det er tidspunktet for når barn begynner å spise fisk som ser ut til å være avgjørende. Jo tidligere de spiser fisk, desto bedre, sier Bernt Alm til Sveriges Radio. Han er barnehelseoverlege i Halland i Sverige og har ledet den svenske studien.

I ubalanse

– Dette er et interessant funn som styrker antakelsene om at fisk og sjømat kan dempe utviklingen av atopisk eksem, sier forskningssjef Livar Frøyland ved Nasjonal institutt for ernærings- og sjømatforskning, Nifes.

Forekomstene av eksem, astma og enkelte allergier har økt dramatisk de siste 30 årene. Forskerne leter etter forklaringer i kostholdet vårt.

– En av teoriene er at et for lavt inntak av marine omega-3 fettsyrer, kombinert med for høyt inntak av omega-6 fettsyrer, kan være med på å øke utviklingen av allergiske reaksjoner i kroppen. En slik ubalanse er vanlig i vårt kosthold, sier Frøyland.

Forskere har tidligere funnet ut at voksne som ikke spiste fisk da de var barn, har større risiko for å utvikle astma. Andre studier tyder på at ett fiskemåltid i uka kan beskytte mot astma.

Tidspunktet viktigst

5000 foreldre med barn på seks måneder deltok i den svenske undersøkelsen. De har svart på spørsmål om hva barna deres spiste og om de hadde utviklet allergisk eksem. Spørsmålene ble gjentatt da barna var ett år gamle.

Studien bekrefter at arvelighet fordobler risikoen for at barn utvikler allergisk eksem. Verken ammevaner, barnas alder når de begynte å spise meierivarer, eller om det fantes pelsdyr i huset, påvirket risikoen for å utvikle eksem.

Forskningsresultatet blir godt mottatt i sjømatbransjen.

– Dette er en viktig melding til foreldre som har ansvar for barnas kosthold. Fisk og sjømat er bra for helsa, også for de aller minste, sier konsernleder Ole-Eirik Lerøy i sjømatprodusenten Lerøy.

15 prosent av alle norske barn har allergisk eksem, også kalt atopisk eksem.