Ann Karin og Per Atle Grytdal fra Gimse har begge mange års erfaring med verv i fylkeslaget, og går sammen med Lillian Ekren om å danne et lokallag. Mandag kveld er det første samling, og da i Tiltakshuset i Pottenvegen.

Kommunen har vært svært behjelpelig med utleie, og de engasjerte foreldrene håper at så mange som mulig kommer. Planen er månedlige treff, og disse vil være åpne for foreldre som har barn med diagnosen ADHD eller der det er mistanke om dette.

Betegnelsen ADHD har tatt over for begrepet hyperaktivitet eller MBD. Ekteparet Grytdal har en sønn med diagnosen, og Lillian Ekren har også barn der det er slått fast at ADHD er årsaken.

Lettelse

- Det var en lettelse da de fikk en diagnose, og at det ikke var at foreldrene var håpløse. Først trodde jeg at jeg var alene om dette. Når en først får hjelp, får en mye. Det tok fire år før en av sønnene fikk bistand, og han har assistent på skolen, forteller Ekren som legger til at det er viktig å få hjelp til barnet i tide og helst fra første skoledag.

Per Atle Grytdal sier at foreldre ofte indirekte får høre at barnet er utsatt for omsorgssvikt.

- Det kan ta lang tid fra en får mistanken til at en får hjelp. Veldig mange av oss har vært gjennom mye, og nå kan vi stille opp og hjelpe andre, sier Grytdal.

Informasjon

Foreldrenes erfaring er at det kan være viktig å informere barnets klasse om hvorfor de hyperaktive er som de er.

- Da slipper ungen å bli utestengt fordi oppførselen oppfattes som rampete. Jeg har veldig positiv erfaring med å ha foreldremøte, og foreldrene slipper å høre fra sine barn at den og den oppfører seg slik og slik. Dermed blir det forståelse for hvorfor ungene får spesiell oppfølging, sier Ekren.

Fakta

ADHD skyldes ofte arvelige faktorer eller lav fødselsvekt.

Oftere hos gutter.

Diagnosen stilles ofte i 6-12 årsalderen.

Ukonsentrerte, høyt aktivitetsnivå og impulsiv Ungene kan få medisin om psykologiske eller pedagogiske tiltak ikke hjelper.

(Kilde: barnelege Gunnar Oftedal)

DELER ERFARINGER: Ann Karin Grytdal og Lillian Ekren har mange års erfaring med ADHD-barn, og vil gjerne dele sine erfaringer med andre foreldre gjennom et lokallag.