Ifølge en undersøkelse fra danske Ledernes Hovedorganisation er det ikke unge ledere under 30, men ledere i alderen 40-44 år som er mest tilbøyelige til å ville skifte arbeidsgiver, skriver epn.dk.

Mette Nørgaard i Ledernes Hovedorganisastion sier i en kommentar til nyhetsbrevet lederne.dk at hun tror at de unges ufortjente dårlige rykte som karrierezappere henger sammen med at unge generelt sett er raske til å søke seg bort fra arbeidsplasser hvor de ikke får mulighet til å realisere ambisjonene sine.

Ifølge undersøkelsen får manglende utsikter til høyere lønn og større ansvar mange unge til å skifte jobb. Bedrifter som gir de unge perspektiver, for eksempel i form av realistiske karriereprogrammer, har imidlertid større sjanse til å holde på ungdommen.

Når de unge forstår hva som skal til for å gjøre karriere i bedriften, blir det lettere å holde på dem, konkluderer Nørgaard. Ifølge undersøkelsen legger nesten ni av ti unge ledere stor vekt på å være lojale overfor arbeidsplassen.