Oppretter nye korttidsplasser og flytter kontor på Støren