Postens inntekter faller som følge av lavkonjunktur og elektronisk substitusjon, men omfattende effektiviseringstiltak fører til økt lønnsomhet etter de tre første kvartalene i 2009.

Driftsresultatet før engangseffekter og nedskrivninger ble 647 millioner kroner etter tredje kvartal, mot 345 millioner kroner samme periode i fjor. Driftsinntektene ble 20,1 milliarder kroner mot 20,8 milliarder kroner i samme periode i fjor

Hovedforklaringen på økt lønnsomhet er at effektiviseringsprogrammet Spinnaker gir positive resultater og at staten har betalt for pålagte og ulønnsomme tjenester iht. konsesjon. Statlig kjøp er bokført med 369 millioner kroner per tredje kvartal 2009.