Kontroller Skatt Midt-Norge har gjennomført første kvartal i år, viser at 24,5 millioner kroner har blitt unndratt beskatning ved eiendomssalg.

Sakene dreier seg stort sett om privatpersoner som selger boliger, hytter og tomter og som ikke oppgir skattepliktig gevinst av salget.

Til nå er kontrollene hovedsakelig gjennomført i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Det er flere kommuner i regionen vi ikke har kontrollert. Fortsatt kontroll vil være et fokusområde for oss framover, sier avdelingsdirektør i Skatt Midt-Norge, Per Helge Rise.

Det største enkeltbeløpet som er avdekket er en gevinst på 2,8 millioner kroner.

Glemsk?

Har du levert selvangivelsen men glemt å føre opp gevinsten, er det i følge Rise likevel ikke for sent å få rettet opp dette.

– Skatteetaten har nå mottatt selvangivelsene. Av erfaring vet vi at mange glemmer å føre opp gevinsten av salget dersom den er skattepliktig. Vi vil oppfordre alle som er usikre om å ta kontakt med Skatteetaten i løpet av juni for å få lagt inn opplysningene i selvangivelsen, og dermed slippe en straffereaksjon, sier Rise.