E6 er stengt etter at et vogntog har veltet ca. to kilometer sør for Ler like før klokka 9, melder Statens vegvesen. Nødetater er på stedet, og politiet har dirigert trafikken forbi på gangveien. Bilberging kom i gang like før 9.30. Politiet betegner berginga som krevende. Det skjer ingen passering forbi mens oppryddingen foregår, og gangfeltet brukes ikke som omkjøring før traileren er berget. Det er lange køer.

Politi på stedet opplyser at bilberginga blir tidkrevende. De har ingen tidspunkt for når vegen er ryddet og klar, eller når omdirigering av mindre kjøretøy kan settes på gang- og sykkelvegen. Det er lange køer i begge retninger. Nordover går køene helt til Ler sentrum.

Foto: John Lerli