Etter en befaring med geolog fredag kveld ble det bestemt at man avventer opprydding til i dag. Det var ny befaring med geolog klokka 10.00, og Statens vegvesen avventet ennå klokka 15.00 å sette i verk arbeidene.

- Det har ikke gått nye ras i løpet av natta. Hva som skjer i dag blir en vurdering ut fra uttalelsene til geolog, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Vegen mellom Engan og østsida av Håggåbrua ble stengt fredag kveld, og politiet holdt vakt på stedet.

På grunn av farene for nye ras ble også jernbanen stengt. Jordmassene nådde ikke ned på jernbanesporet, men politiet vurderte området som usikkert fredag kveld. Statens vegvesen opplyser at vegen blir åpnet tidligst på mandag.

Jernbaneverket meldte klokka 11.31 i dag at jernbanen er åpnet. Det kjøres med redusert hastighet forbi rasstedet.