Her er ledighetstallene for våre kommuner (i prosent av arbeidsstyrken):

Melhus 2,0

Midtre Gauldal 2,1

Skaun 1,6

Nav Sør-Trøndelag melder om stabilt lav ledighet, men det varierer fra kommune til kommune.

Nesten 30 prosent av bedriftene har forventninger om sysselsettingsvekst det kommende året, viste en bedriftsundersøkelse Nav Sør-Trøndelag har gjennomført. Størst optimisme er det i Trondheims- og i Fosenregionen.

– Dette forteller oss at bedriftene har forventninger om at den økonomiske oppgangskonjunkturen fortsetter i 2013, noe som også bekreftes av de lave ledighetstallene, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i Nav Sør-Trøndelag

Ledigheten synker mest i  Roan, Frøya og Osen.

Roan har fylkets laveste ledighet på 0,6 prosent.

Oppdal og Osen følger på med 1,1 prosent og Åfjord og Agdenes med 1,3 prosents ledighet.

Høyest ledighet har Hitra med tre prosent etterfulgt av Ørland med 2,6 prosent. I Trondheim er ledigheten på 2,2 prosent.

Økende ledighet i Gauldalen

Ny runde om godsterminal