Som ei straksløsning fra januar, foreslår virksomhetsleder Anders Lehn at det opprettes et midlertidig barnehagetilbud på Hovin skole.

Anders Lehn er midlertidig virksomhetsleder for Hovin skole og barnehage samtidig som at han er virksomhetsleder for Lundamo skole og barnehage. I et brev til Hovin samfunnshus skisserer han opp hvordan mangel på barnehageplasser på Hovin kan løses nå.

Det er tidligere vedtatt å bygge på Hovin barnehage, men det kan ta tid å få ferdig den ekstra avdelinga. I brevet slår Lehn som for øvrig er gift med Elisabeth Walsøe Lehn som eier og driver Jonashaugen barnehage på Hovin, at ingen av de private barnehagene på Hovin har planer om å utvide. Av den grunn mener han at den kommunale barnehagen må ta høyde for utviding for å få til full barnehagedekning.

Den midlertidige løsninga er tenkt lagt til sokkelen i Hovin skole. Denne delen eies av skolen og et andelslag (Hovin samfunnshus) Der finnes det flere rom, og det er toaletter, kjøkken og gymsal i nærheten. Lokalene skal fortsatt kunne brukes av andelslaget, og utstyr som brukes av barnehagen skal låses inn. I brevet ber Lehn om tilbakemelding fra andelslaget.

HOVIN SKOLE: Anders Lehn er midlertidig virksomhetsleder for Hovin skole og barnehage.