Folkehøgskoleelever er kreative. Det skal du få et eksempel på nå.

Årets misjonsprosjekt på Rødde folkehøgskole foregår i samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband, og er rettet mot et sykehus i Tanzania. Elevene har tatt mål av seg til å samle inn 100.000 kroner.

- Vi har allerede fått inn 12.000 kroner, kan koordinatorene i Tanzania-gruppen berette.

Veddemål

- Når risprosjektet fullføres, vil det alene ha brakt inn nesten 5.000 kroner.

Stuntet går kort og godt ut på at alle som har meldt seg på prosjektet har måttet ta til takke med ris, tran og vann i fem dager. Av de 23 som startet, holdt 16 fortsatt ut onsdag.

- Det startet som et veddemål, opplyser Mats Brekke i "risrådet".

Hvis noen trekker seg må de betale 200 kroner til misjonsprosjektet. De som fullfører, tjener 20 kroner per måltid fra selve skolen, som igjen sparer matutgifter når elevene er så rimelige i drift. Også disse pengene går til prosjektet.

- Det smaker ingenting, fastslår Anna Lund Bjørnson.

- Man får mangel på alt annet enn ris, sier Anne Line Granamo, som mener å ha sett tegn til slapphet hos sine risspisende medelever.

Les mer i torsdagens utgave av Trønderbladet!

ENSIDIG KOST: Stian Monsen står bak ideen sammen med Mats Brekke.