Midtre Gauldal kommune er allerede i gang med å lukke avvikene som ble avdekket under tilsynet tidligere i år.

Tilsynet som ble gjennomført av Helsetilsynet og Fylkesmannen avdekket tre avvik med eldretjenestene i kommunen.

- Vi var forberedt på at vi ville få noen avvik ettersom vi for tiden jobber med å få på plass nye systemer og reviderer prosesser, sier enhetsleder for hjemmetjenesten Lars Inge Maurbakk.

Maurbakk er enig i at avvikene som ble avdekket er alvorlige, og han sier at de nå må analysere rapporten fra tilsynsmyndigheten. I rapporten heter det blant annet at Midtre Gauldal ikke har etablert et system som ivaretar forsvarlig tjenesteyting.

- Forsvarlig tjenesteyting er et vidt begrep. Vi må jobbe systematisk med dette. Men selv om det er alvorlig avvik har det ikke gått ut over brukerne. Vi har kontinuitet i tjenesteproduksjonen vår, det er de interne rutinene vi må se på, sier Maurbakk.

Innen 25. juni skal kommunen levere en plan over hvordan de har tenkt å lukke avvikene.

- Den er under arbeid. Det er vanskelig å si når alt vil være i orden, dette er ting vi jobber med hver eneste dag og som stadig er i endring, sier enhetslederen.