Ut i fra de tallene Utdanningsforbundet er kjent med nå, må 17 årsverk vekk i barnehage og skolesektoren:

- Situasjonen er veldig alvorlig og vi skjønner ikke hvordan dette kan bli pedagogisk forsvarlig, forteller Heidi Simensen, leder av Utdanningsforbundet i Midtre Gauldal.

Ho forteller at deres hovedtillitsvalgt har fått beskjed om at opp mot 17 årsverk kan bli fjerna.

- Vi vedtok enstemmig på årsmøtet å sende et brev til regjeringa og statsministeren, der vi forteller at vi er svært bekymra over økonomien. Kommunen har det så vanskelig at kommunen må få ytterlige midler for å kunne opprettholde forsvarlig drift innen kjerneområdene skole, oppvekst og eldreomsorg, sier Heidi Simensen engasjert.

Mange lærere går ei tung tid i møte i Midtre Gauldal. Alle erkjenner at det ikke er nok penger til å drive som i dag og at det er ingen veg utenom kutt.

- Hva tenker du om at det blir fjerna stillinger?

- Vi ser på det som ei katastrofe rett og slett. Vi skjønner ikke hvordan det kan gå an å opprettholde et pedagogisk forsvarlig tilbud når så mange stillinger skal bort i barnehager og skoler. Uansett hvordan en snur og vender på det så er pedagogene de viktigste resursene for barnehager og skoler. Når så mange vil forsvinne, vil det si at de som blir igjen vil få flere barn å ha ansvaret for og forholde seg til. Dette ser vi på som veldig alvorlig. Vi har mange fortvilte medlemmer for tida, sier Simensen.

Noen vil trolig få tilbud om anna jobb i kommunen mens andre må gå. Det er ikke klart hvor mange det blir. Det kan bli forandringer i antallet stillinger som må bort, men 17 årsverk er det tallet Utdanningsforbundet jobber ut i fra. Administrasjonen og de tillitsvalgte jobber med å finne løsninger til de som har fått oppsigelsesvarsel. Heidi Simensen forteller at det så langt er klart at to lærerstillinger på Singsås skal vekk og at åtte vil forsvinne fra Støren barneskole. Ut over det er det ikke bestemt hvor det skal kuttes. Men det er unge vikarer som må gå først:

- Det aller verste er de unge som jobber i vikariater, de må gå først. Disse har vi veldig bruk for med tanke på den høye alderen i barnehage og skolesektoren, sier Simensen.

Noen lærere vurderer å gå av med pensjon før tiden for å redde andre fra sparekniven:

- De vurderer å trekke seg tilbake før de egentlig hadde tenkt i håp om å kanskje berge kollegaer. Det er også knalltøft, fordi de har lyst å jobbe videre men må trekke seg tilbake med hensyn til andre, det syns jeg er veldig alvorlig, forteller Simensen.

BEKYMRET: Heidi Simensen, leder i Utdanningsforbundet i Midtre Gauldal.