Bygge- og eiendomsseksjonen har tatt for seg investeringsbehovet for perioden 2006-2009, og det viser seg at det er store beløp det er behov for. For 2006 er behovet 24,1 millioner kroner, og året etter 29,6 millioner. Deretter blir tallene vesentlig mindre, og ligger på 2,4 millioner kroner i 2008 og nesten en million i 2009. For 2006 er det laget ei prioriteringsliste. Og dersom den blir fulgt av Melhus kommunestyre, vil omtrent halvparten av behovet være dekket. I Melhus rådhus er det behov for 900.000 kroner i 2006, og disse er tenkt gått til blant annet skilting utvending, nytt sceneteppe, utskifting av lysarmaturer og rehabilitering av uteområdet. I 2007 er rehabilitering av kinosalen det største behovet.

Brann- og ytterdører

Horghallen har blant annet behov i 2006 for reparasjon av tak over hall, og i 2007 utbedring av ventilasjonsanlegg, mens Melhushallen blant annet trenger tiltak for gjenvinning av spillvannsvarme. Ved Gimse skole trengs det blant annet nye vinduer, branndører og ytterdører samt nytt uteområde og vedlikehold av betongen på utsida av c-bygget. Gimse ungdomsskole ønsker seg nye ytterdører med adgangskontroll, mens Høyeggen skole trenger rehabilitering av ventilasjonsanlegg og nye lysarmaturer. Rosmælen skole har blant annet nye vinduer, solavskjerming, maling og beising utvendig samt asfaltering på ønskelista.

Tak og asfalt

Flå skole og barnehage ønsker seg også asfaltering, mens Lundamo skole har utskifting av gulvbelegg som den største utgiftsposten. Lundamo ungdomsskole ber om penger til tekking av tak, og på Hovin er det ønske om utskifting av vinduer og oppgradering av ventilasjonsanlegg. Eid skole ønsker seg blant annet rehabilitering av samfunnshus og garderober samt utskifting av lysarmaturer og nytt aktivitetsrom og oppfylling av krav i henhold til rapport om brannvern. Gåsbakken skole og barnehage har blant annet satt utskifting av vinduer og ny fyrkjel på ønskelista. Tambartun barnehage trenger penger til blant annet uteareal ved utebasene og oppjustering av lekeplasser til godkjent nivå.

Automatiske døråpnere

Melhus omsorgssenter ber om penger til maling og beising samt til omgjøring av oppholdsrom til pasientrom. Horg alders- og sykehjem trenger penger til blant annet asfaltering og sprinkleranlegg i kontorfløy og hall samt til carport for hjemmesykepleien. Hølonda helsehus ønsker seg nye kjellervinduer og automatiske døråpnere. I omsorgsboligene er det blant annet behov for penger til taktekking, ombygging av Moesgrinda, heis i Lenaveien 1, beising utvendig i Bruatunet, og ombygging av rom til kontor og personalfasiliteter. Lundamo tannklinikk trenger nytt tak, og det er også ønske om penger for å gjøre ferdig parkeringsplassen ved Horg bygdatun.