Som kommunens eiendomsforvalter er LNT-etaten avhengig av balanse mellom inntekter og utgifter. At lensmannskontoret flyttet fra rådhuset til nybygget på Prestteigen er hovedårsaken til hussleiesvikten.

Politiet var en god leietaker i rådhuset og betalte vesentlig mer enn kirkelig fellesråd som har overtatt lokalitetene til lensmannskontoret. Men det er flere forhold som ligger under svikten i husleieinntekter.

At Aetat flyttet fra kommunens utleielokaler i andre etasje i blåbygget på Prestteigen til rådhuset for å inngå i en ny samlokalisering med trygdekontoret og sosialhjelptjenesten, har også slått ut i dette regnskapet.

For det første ble Prestteigen-kontorene stående tomme en periode og da Statens Vegvesen kom inn som ny leietaker så trengte ikke de mer enn cirka halvparten av utleiearealet. Det resterende står fortsatt tomt og ubenyttet.