Sånn var det også for Ingrid Holte Fledsberg, da hun for noen år siden var på bærtur i marka mellom Sørbygda og Vagnillgrenda i Soknedal. Ute på en skrent stod ei voksen gammel gran, som delte seg i to stammer nede ved rota.

Lengre oppe har det nå vokst over ei sterk grein som binder sammen disse to stammene. Det seg nesten ut som den eldste stammen har blitt en slags støttekontakt for den yngre stammen. Tidligere skogbruksleder Odd Erling Ree har en teori om hvordan dette har skjedd.

foto
Spesiell og unik er denne grana i Soknedal som har utviklet en støttegren mellom to stammer. Foto: Oddny Opland

– Det ser ut som at denne grena har hatt sitt utspring fra hovedstammen, mens den ennå var ung. Så har den truffet toppen av den yngre stammen, som så har delt seg i to etterpå. Denne grana er helt spesiell, jeg har aldri sett noe lignende. Grana er gammel, kanskje har den stått her opptil 200 år. Veldig artig å finne slike ting i naturen.