Vil bygge flere nye skoler og barnehager rundt om i kommunen