Kollisjonen skjedde i 70-sonen på E6 like nord for Lundamo sentrum, like sør for Kjeldstad Camping.

Ifølge vitner skal den ene bilen, en Ford Mondeo som kom nordfra, ha kommet over i feil kjørebane. Den kolliderte med en Mazda. Begge bilførerne var alene i bilen. Begge kjøretøyene holdt normal fart i køen, trolig 60-70 km/t, og det er ingen mistanke om promille, opplyser Roger Gustavsen fra politiet i Trondheim som var på stedet.

Begge bilførerne ble sittende fastklemt en stund før de ble reddet ut og brakt til St. Olavs Hospital.

Mazdaen
Mazdaen
Mondeoen
Mondeoen
Mondeoen
Mazdaen dras opp på bergingsbilen
Mondeoen
Ulykkesbilene hentes av bergingsbil