Bil kjørte av veien, ned bratt skråning og inn i et tre. Én person til sykehus