«Linda» ble valgt av politikerne. Det var bare ett problem…