foto
Elevene på Team 2 ved Rosmælen skole med mikroskop. Foto: Rosmælen skole

Laget plast av tang og klappet krabber

Rosmælen skole fikk besøk av «Mobil Marin Minilab» fra NTNU.