Kan gå to år før idrettslag får spilt inn nye anlegg