Mørkt i sentrumsgate i Melhus: - Holdt på å kjøre på to fotgjengere

foto