Melhus har fått registrert 95 nye smittetilfeller for covid-19 i løpet av onsdag, og ett nytt på torsdag formiddag. Kommunen står nå på 1429 smittetilfeller i koronatiden ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Positive selvtester som er meldt inn til kommunen, kommer i tillegg

Melhus

– Onsdag ble det registrert 130 nye smittetilfeller, mens vi hadde 90 på tirsdag. Det går ut et betydelig antall hurtigtester for tiden, sier enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune.

Disse tallene er positive PCR-tester og innmeldte positive hurtigtester.

Det har vært høye smittetall i Melhus de siste dagene med 102 på mandag, 128 på søndag og 82 på lørdag. Om en legger kommunes tall til grunn der også positive selvtester er tatt med, ble 210 nye smittetilfeller i løpet av to dager.

De mange smittetilfellene har ført til at klassetrinn har vært nødt til å ha hjemmeskole og barnehager har måttet ha redusert åpningstid. Flere hundre barn og unge er blitt koronasmittet, og det er også smitte hos ansatte i skoler og barnehager.

Ifølge Melhus kommune er det registrert totalt 1857 smittetilfeller i koronatiden. Dette tallet inkluderer positive selvtester og personer som bor i Melhus og er folkeregistrert i en annen kommune. I alt 23.617 PCR-tester er utført ved den kommunale teststasjonen i Melhus sentrum eller ved at kommunalt ansatte har tatt PCR-tester på personer andre steder i kommunen. I tillegg har kommunen delt ut tusenvis av hurtigtester.

Midtre Gauldal

Midtre Gauldal har fått registrert 11 nye smittetilfeller for covid-19 i løpet av onsdag, og 12 nye på torsdag formiddag. I tillegg kommer innmeldte positive hurtigtester. Totalt har Midtre Gauldal hatt 500 smittetilfeller i koronatiden, og i tillegg kommer altså de positive hurtigtestene.

Saken oppdateres!