Torsdag i 18.30-tiden har Midtre Gauldal akkurat klart å lokalisere stedet der den store vannlekkasjen på Støren har oppstått.

– Det er en stor vannlekkasje, og vi har lokalisert stedet. Vi reparerer så fort vi kan, sier teknisk vakt Marit Kristin Krogstad i Midtre Gauldal kommune.

Store deler av Støren er uten vann på grunn av lekkasjen på hovedvannledninga, og vannlekkasjen er knyttet til Støren vannverk. Hvor lekkasjepunktet er, hadde Krogstad ikke oversikt over da Trønderbladet snakket med henne rundt klokka 18.30.

– Når vi får stengt av lekkasjen, får enkelte vannet tilbake. Hvis vi ser at det er behov for å kjøre ut vann, gjør vi det, sier Krogstad.

Skal ha klart å få gitt mange vann igjen

Midtre Gauldal kommune melder sent torsdag kveld at lekkasjepunktet er avstengt, og at de aller fleste abonnentene har nå vann i kranene.

– Kommunen har vært i direkte kontakt med dem som mangler vann. Reparasjonsarbeidet er planlagt fredag, opplyser Midtre Gauldal kommune i ei melding til Trønderbladet.

Hvorvidt den store vannlekkasjen har med ekstremværet å gjøre, hadde Krogstad foreløpig ikke oversikt over da Trønderbladet var i kontakt med teknisk vakt. Det har regnet kraftig, og snøsmeltingen har bidratt til at flere veier er blitt stengt på grunn av flom og steinsprang.