Eldreomsorgen: - Dusjing skjer hver 14. dag. Beboerne får ei plastikkeske med kveldsmaten og ei plastikkeske med frokosten